همانندسازی پستانداران توسط یان ویلموت


آزمایش همانندسازی پستانداران بر این فرضیه استوار است که از بافت های بالغ می توان یک پستاندار را همانندسازی کرد. همانندها از لحاظ ژنتیکی افرادی شبیه اند که از همان والدین ولی به شیوه تولید مثل غیرجنسی تولید شده اند. قورباغه و حیوانات دیگر از سال 1950 تا آن موقع همانند سازی شده بودند، ولی این اولین آزمایش موفقیت آمیز یک پستاندار بود که توسط تیم ویلموت در اسکاتلند تحقق پیدا کرد.
یان ویلموت (Ian Wilmut) و همکارانش در موسسه راسلین در نزدیکی ادینبوروی اسکاتلند یاخته های بافت غدد پستانی یک گوسفند بالغ را جدا کردند. سپس تخمک های گوسفند دیگری را برداشتند و هسته حاوی DNA آنها را درآوردند و هسته یاخته های پستانی را به جای آن گذاشتند و پالس های الکتریکی را از آن ها عبور دادند. این فرآیند DNA تخمک را با مواد ژنتیکی بافت پستانی جایگزین کرد. این تخمک ها را در یک محیط کشت قرار دادند تا رشد کنند و به جنین تبدیل شوند. پژوهشگران 277 تخمک را همانندسازی کردند که از بین آنها فقط 29 تخمک به جنین تبدیل شدند. آن ها این جنین ها را در زاهدان میش ها به مثابه مادرهای جایگزین قرار دادند. حدود 5 ماه بعد فقط یک گوسفند زاده شد. این گوسفند که دالی نامیده شد پدر نداشت و تمامی ژن های آن متعلق به یاخته های پستانی یک میش بود. دالی، این گوسفند همانندسازی شده در سال 2003 درگذشت.

در سال 2000 اولین حق انحصاری همانندسازی برای گروه ویلموت صادر شد. تجربه همانندسازی پستانداران به طور موفقیت آمیزی روی گونه های دیگر پستانداران از جمله گاو و خوک انجام شده است. این آزمایش ها نشان می دهد که همانندسازی انسان هم ممکن است اما پیامدهای دینی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی پردامنه ای خواهد داشت.
در 14 فوریه 2003 مرگ دالی به علت بیماری ریوی اعلام شد. این در حالی بود که امید به زندگی گوسفندهای شبیه‌سازی شده 11 تا 12 سال است اما دالی تنها 6 سال عمر کرد. مادر دالی (گوسفندی که سلول پستانی از آن استخراج شده بود) 6 ساله بود، به همین دلیل سلول‌های دالی هنگام تولد از نظر تقویم ژنی 6 ساله بودند و این سلول‌ها هنگام مرگ او 12 سال داشتند. به همین خاطر برخی علت مرگ دالی را عمر کافی سلول‌های او می‌دانند. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
برگرفته از کتاب قوانین و نظریه های علمی و چیزهای دیگر به زبان ساده از سورندرا وارما ترجمه دکتر محمدرضا توکلی صابری انتشارات مازیار