کسپر فابر بنیانگذار کارخانه لوازم تحریر فابرکستل


در سال 1761، یک کابینت ساز به نام کسپر فابر ( Kaspar Faber) در شهر نورمبرگ آلمان شروع به سرمایه‌گذاری برای تولید انواع مداد کرد که این کسب و کار تا پنج نسل در خانواده فابر باقی ماند. کسب و کار فابر از سال 1850 رونق گرفت. در دوران ریاست لوتار فون فابر، نسل چهارم فابرها مداد شش ضلعی را ساخته و با مارک A.W.Faber نخستین علامت تجارتی را برای یک مداد به ثبت رساندند که این مدادها وارد بازار آمریکا نیز شدند. آنها در سالهای 1849 تا 1855 شعبه هایی در نیویورک، لندن و پاریس تأسیس کردند و بیست سال بعد، فروشگاههای خود را تا وین و سن پترزبورگ هم گسترش دادند. آنها کارخانه ای در مرز آلمان شرقی و غربی برای تولید خط کشهای مهندسی باز کرده و با همت لوتار، بزرگترین نتیجه کسپر، به توسعۀ بین المللی شرکت فابر و عرضهٔ محصولات جدید پرداختند. در سال 1900، پس از ازدواج نوۀ لوتار با فرزند کوچک یکی از کنتهای کستل و سرمایه گذاری وی بر روی کارخانه ها، نام شرکت به فابر – کستل ( Faber – Castell) و لوگوی آن نیز تغییر یافت.